สอบถามเกี่ยวกับ webhook, Secure 3D

สวัสดีครับ ผมมือใหม่มากสำหรับ omise ตอนนี้ผมพัฒนาด้วย ASP.NET Flow การทำงานของผมเป็นลักษณะนี้

  1. create token ที่ webform ด้วย omise.js
  2. จากนั้นส่ง token ไปสร้าง charge ที่ api แล้ว stamp data ลง db ที่นี้แล้วส่งผลลัพธ์กลับไปที่ webform เพื่อแสดงผล
  3. 3D ทำต่อไม่ได้
  4. Webhook ทำต่อไม่ได้

ผมมีคำถามและอยากจะขอคำแนะนำซัก 2 เรื่องครับ

  1. ตอนนี้ผม test การใช้งาน webhook ไม่ได้ เพราะผมไม่สามารถ set webhook ด้วย localhost ได้ ทำให้ผมไม่สามารถ debug ในส่วนนี้ได้ ผมอยากจะได้คำแนะนำในการ debug webhook ครับ
  2. secure 3D ผมไม่สามารถ test เพราะ data credit card mockup สำหรับทดสอบที่แจ้งว่าเอาไว้สำหรับทดสอบเกี่ยวกับ 3D ผมไม่สามารถทดสอบได้ เพราะทุกครั้งที่จ่ายเงินมัน สำเร็จทุกครั้ง และไม่มี authorize_uri ส่งกลับมาให้ ผมต้องการคำแนะนำสำหรับทดสอบในส่วนนี้ (note ผมได้ลองใช้บัตรเครดิตตัวเองในการทดสอบ ซึ่งปรกติน่าจะต้องติด 3D แต่กลับพบว่ามันไม่ติด 3D และจ่ายเงินสำเร็จ)

ขแบคุณครับ

3D-Secure ต้องติดต่อทาง omise ให้เปิดให้ครับ สามารถระบุว่าให้เปิด sandbox หรือ live ก็ได้

1 Like