จำลองการชำระเงินใน test mode

Charge internet banking ใน test mode กดตรงไหนให้ pending มัน success, failure ครับ?
26
จะลองทดสอบ web hook น่ะครับ

หากต้องการเปลี่ยนสถานะ Charge จะต้อง redirect ไปที่หน้า authorize_uri ครับ
ใน Charge response จะมี attribute อยู่ตัวนึงที่ชื่อว่า authorize_uri สามารถคัดลอกลิงก์มาเปิดใน browswer ได้เลยครับ


หมายเหตุ: ในรูปจะเห็น response เป็น Source: “installment” แต่ว่า response body จะเหมือนกับ Installment เกือบทุกอย่างครับ

1 Like

ถ้าเป็น live mode จะมี authorize_uri แนบมาใน response ไหมครับ?

มีเช่นกันครับ
ทั้ง live mode และ test mode จะได้ response กลับมารูปแบบเดียวกันครับ

จุดต่างจะอยู่ที่ Omise จะไม่มีการเชื่อมต่อไปที่ธนาคารใน Test Mode โดยเราจะแสดงหน้าจอให้ user เลือกปรับสถานะให้เป็น Success หรือ Fail แทน
แต่ถ้าเป็นกรณี Live Mode ตัว authorize_uri จะ redirect ผู้ใช้งานไปที่หน้า Internet Banking ของธนาคารครับ

1 Like