สอบถามเรื่องการรับแบบฟอร์ม บิลสำหรับชำระผ่าน เค้าเตอร์ Tesco Lotus ครับ


#1

อยากทราบว่าฟอร์มรูปแบบของ บาร์โค้ดทาง Omise มีรูปแบบ หรือ layouts ไหมครับ หรือว่าต้องจัดการออกแบบเอง เพราะค่าที่ส่งกลับมา จะมี รูปภาพบาร์โค้ด ข้อมูลเลข ref.1 ref.2 เท่านั้น


#2

สวัสดีครับ,

เมื่อทางร้านค้าดำเนินการสร้าง Charge แล้ว จะได้รับ result จากการสร้าง Charge ซึ่งข้อมูลจะมีทั้ง reference_number_1, reference_number_2 และส่วนที่ทางร้านค้าถามถึงก็คือ barcode ก็มีเช่นกันครับ ซึ่งตัว barcode นั้นจะเป็น url รูปภาพในรูปแบบไฟล์ SVG ครับ

07
Document: https://www.omise.co/bill-payment


#3

ส่วนเรื่องคำถามเกี่ยวกับ format ของ Barcode นั้นเป็นไปตาม Payment Barcode Standard ของทางธนาคารแห่งประเทศไทยครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ครับ: https://www.bot.or.th/English/PaymentSystems/StandardPS/Barcode/Pages/default.aspx


#4

ตาม Payment Barcode Standard จะมีเลข suffix อยู่ใน barcode, เลข suffix ของทาง omise คือ เลขอะไรหรอครับ คือ 00 ใช่มั้ยครับ


#5

สวัสดีครับ

Suffix ของ Omise คือ “00” ครับ

ขอบคุณครับ