สร้าง Source ตามตัวอย่างแต่เอาไป Charge ไม่ได้


#1

หลังจากแจ้งขอเปิดใช้การรับเงินผ่านธนาคาร
ผมทดลองสร้าง source ตามตัวอย่างใน Link นี้ https://www.omise.co/omise-js-api#createsource(type,-object,-callback)

โดยหน้า Form

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1">
 <title>Example using `omise.js` alternative payment form</title>
</head>
<body>
<form class="checkout-form" name="checkoutForm" method="POST" action="checkoutbank.php">
 <script type="text/javascript" src="https://cdn.omise.co/omise.js"
     data-key="pkey_test_5czitmnbm45kgcovn87"
     data-frame-label="PackAndShip"
     data-frame-description="Merchant site description"
     data-default-payment-method="internet_banking"
     data-other-payment-methods="alipay, bill_payment_tesco_lotus, alipay, credit_card"
     data-amount="2000"
     data-currency="thb"
     data-button-label="Pay">
 </script>
</form>

</body>
</html>

ที่ checkoutbank.php

ผมลอง เอาไป Charge พบว่า invalid source

แต่ทดลองผ่าน curl ตอนนี้ใช้ได้ รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ

ปล.
ทดลองสร้าง source จาก ฟอร์ม แล้วเอาไป Charge ต่อที่ curl ก็ไม่ได้เหมือนกัน
{
“object”: “error”,
“location”: “https://www.omise.co/api-errors#bad-request”,
“code”: “bad_request”,
“message”: “invalid source”
}


#2

ตอนนี้ผมพบปัญหาและแก้ได้ละครับ เนื่องจากในตัวอย่างของการสร้าง Source กับ ตอน Charge ใช้ amount ไม่เท่ากัน รบกวนทีมงานน่าจะต้องแก้ไขในตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาด้วยนะครับ