สอบการสร้าง schedules และตัดผ่านบัตรเครดิดครับ

startDate = 2020-06-29
nextyear = 2021-06-29
day = 28

const charge = await omise.schedules.create({
‘every’: 1,
‘period’: ‘month’,
‘start_date’: startDate,
‘end_date’: nextyear,
‘on’: {
‘days_of_month’: [day]
},
‘charge’: {
‘customer’: customer.id,
‘amount’: total * 100,
‘description’: ‘Membership’
}
})

############# ปัจจุบัน ##############
หลังจากสร้าง schedules มันจะขึ้นตัดเงินรอบต่อไปคือเดือนหน้าทันที
ไม่มีประวัติการตัดเงินตอนสร้าง

########### คำถาม ################

  1. สามารถตัดเงินได้เลยใหมตอนสร้าง schedules เลย
  2. มีคำสั่งแบบ ตัดเงินทุกๆสินเดือนใหม? เช่น สมมุติ ลูกค้าสมัครเข้ามาวันที่ 31 เดือนถัดไปมีแค่ 28 วันก็ไปตัดวันที่ 28 เดือนถัดไปมี 31 ก็กลับมาตัดวันที่ 31