สอบถามเรื่อง Refund หน่อยครับ

สมมุติผม Charge 50 บาท แล้ว Refund เต็มจำนวน 50 ลูกค้าที่ Refund จะได้เงินเต็มจำนวน 50 บาทมั้ยครับ

ได้จำนวนเต็ม 50 บาทครับ

แต่ทางร้านค้าจะเสียค่า fee + vat หรือไม่นั้นต้องดูจาก voided เป็น true หรือ false

หาก voided เป็น true หมายถึง รายการ refund นั้นเป็น void (ร้านค้าได้ค่า fee + vat คืน)
หาก voided เป็น false หมายถึง รายการนั้นร้านค้าไม่ได้รับค่า fee+vat คืน

ตรงส่วนนี้ขึ้นอยู่กับ settlement time ของธนาคารครับ ณ ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 2 ทุ่มครับ (20:00น.) หากดำเนินการสร้าง charge ก่อนเวลา 2 ทุ่ม และ refund ก่อน 2 ทุ่มของวันเดียวกัน voided จะเป็น true ครับ หากดำเนินการ refund หลัง 2 ทุ่มก็จะเป็น false

1 Like

ขอบคุณครับผม :smiley:

1 Like