Omise มีเอกสารภาษาไทยให้อ่านมั้ยครับ

thai

#1

เข้าไปในเว็บ Omise เจอแต่ภาษาอังกฤษ มีภาษาไทยให้อ่านด้วยมั๊ยครับ


#2

บนเว็บไซต์

สามารถเปลี่ยนเว็บให้เป็นภาษาไทยได้ ที่ด้านล่างของเว็บไซต์ครับ

หรือถ้าถนัดแก้ URL ก็สามารถใส่เพิ่มได้เลยครับ

ที่ Dashboard

ที่หน้า Dashboard จะรองรับ 4 ภาษาเลยครับ สามารถเปลี่ยนได้จากข้างล่างเช่นกัน