ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ omise.js สร้าง installment form แล้วเรียก charge ลูกค้าด้วยครับ

อันนี้คือขั้นตอนที่ผมลองทดสอบการทำ installment form แล้วเรียก charge ลูกค้า

  1. สร้างคำขอเพื่อสร้าง source และได้ source response object มาแล้ว

  2. พอจะนำ source id ที่ได้จากข้อ 1. ส่งเข้า /charges และ response ตอบกลับมาแจ้งว่า
    2.1) source already used, or one or more charge parameters don’t match source parameters
    2.2) source type invalid


3. ผมรบกวนขอลิงค์คู่มือการใช้งาน “ที่ถูกอัพเดทเป็นล่าสุดแล้ว และใช้งานได้จริง” เพื่อนำไปพัฒนาต่อด้วยครับ

ปรีชา

สวัสดีครับ

  1. จากรูป screenshot มี param ที่ไม่ถูกต้องเช่น type และ installment_term ถูกส่งไปด้วย (จริงๆ เป็นส่วนนึงของการสร้าง source)

  2. ในส่วน document ของการสร้าง installment คุณ @blisonic สามารถลองดูจากในลิงค์นี้ได้เลยครับ https://www.omise.co/installment-payments#creating-a-source-and-charge