สอบถามครับ Omise.js สามารถ วางปุ่ม 2 ปุ่มในหน้าเดียวกันได้หรือเปล่าครับ


#1

Omise.js เราสามารถ วางปุ่ม ชำระเงิน 2 ปุ่ม
ที่มีค่า amount ไม่เท่ากัน
ในหน้าเดียวกันได้หรือเปล่าครับ


#2

เหมือนจะได้คำตอบแล้วครับ ขอบคุณครับ
ทำได้ โดยการ ใช้ “ปรับแต่งฟอร์มกรอกบัตรเครดิตผ่าน JavaScript”

https://www.omise.co/th/omise-js-api#ปรับแต่งฟอร์มกรอกบัตรเครดิตผ่าน-javascript

OmiseCard.configureButton('#checkout-button', {
 amount:      99500,
 currency:     'thb',
 ...
});

OmiseCard.attach();


#3

ถูกต้องแล้วครับ ถ้าต้องการควบคุมปุ่มหลายๆ ปุ่มสามารใช้
OmiseCard.configureButton
หรือ

OmiseCard.open({
 frameLabel: 'Esimo',
 frameDescription: 'Invoice #3847',
 amount: 99500,
 onCreateTokenSuccess: (token) => {
  /* Your code, e.g., submit form or send ajax request to server */
 },
 onFormClosed: function() {
  /* Your handler when form was closed */
 },
})

ก็ได้ครับ