Magento 2 ยิงApiสร้างOrderและจ่ายด้วยบัตรเครดิต สามารถทำได้ไหมครับ?

Magento 2 ยิงApiสร้างOrderและจ่ายด้วยบัตรเครดิต สามารถทำได้ไหมครับ?

ถ้าผมจะยิง Api เพื่อสร้าง Order และจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ดังรูป สามารถทำได้ไหม? และต้องใส่ Attribute อะไรบ้าง?

omise_card และ omise_save_card ต้องใส่ค่าอะไร?

สวัสดีครับ
ในส่วนของการสร้าง request เพื่อสร้าง Order นั้น สามารถตรวจสอบได้จาก Rest API ในฝั่งของ Magento official document ได้เลยครับ
https://devdocs.magento.com/guides/v2.3/rest/bk-rest.html

สำหรับค่าomise_card และ omise_save_card นั้น สามารถปล่อยว่างได้ครับ

omise_save_card เป็น parameter ที่ใช้สำหรับสั่งให้ระบบผูกบัตรเครดิต token (จาก omise_card_token parameter) เข้ากับ Magento user เพื่อให้ user นั้นๆ สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตใบเดิมได้ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในครั้งต่อๆ ไป (สามารถกำหนดค่าเป็น true false)

ส่วน omise_card จะเหมือนกับ omise_card_token แต่ต่างกันตรงที่ตัว omise_card_token จะรับค่ามาจากฟอร์มบัตรเครดิตในหน้าชำระเงิน ส่วน omise_card จะดึงค่ามาจาก Omise Customer API

ซึ่งในกรณีของคุณ @Osara นั้น สองค่านี้สามารถเว้นว่างไว้ได้ครับ

1 Like