กำหนด expires_at วันหมดอายุบาร์โค้ดของ tesco ได้ไหมครับ

tesco-lotus
bill-payment

#1

ตามหัวข้อครับ เราสามารถกำหนดวันหมดอายุของบาร์โค้ดได้หรือไม่ และถ้าเพิ่มได้ต้อง กำหนดตัวแปรไหนลงไปครับ


#2

@shopdeede ขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดวันหมดอายุได้ barcode จะหมดอายุใน 24 ชั่วโมงหลังจากถูกสร้างครับ