ระบบฟ้อง Error OmiseNotFoundException ครับ

รบกวนสอบถามครับ กรณีที่ ระบบไม่พบ Charge_id จะเกิด Error ! ตามภาพ ส่วนนี้จะแก้ไขอย่างไรครับ กรณีใช้ try{}catch{} ครอบก็ยังเกิด Error ดังกล่าวอยู่ครับ

ขอบคุณครับ

ใช้ key ผิด account ครับ key (public key และ secret key) นั้นจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นของ account ไหนครับ
หากทางร้านค้าสร้าง charge จากคู่ของ key A และได้ chrg_aaaaa แต่นำคู่ของ key B มาดึงข้อมูล chrg_aaaaa ก็จะไม่ได้ครับ เพราะ key B (หรือ account B) ไม่ได้สร้าง chrg_aaaaa และไม่มี chrg_aaaaa ภายใต้ account ตัวเองครับ