Error OmiseBadRequestException "Metadata should be a JSON hash"


#1

สวัสดีครับ

Omise แจ้ง Exception Error Metadata should be a JSON hash

Meta Data ที่แนบไป กับ Charge เป็น JSON ครับ
[metadata] => {“payment_log_id”:“253”,“shop_id”:1,“transaction_id”:“be53bc5cc312bff3470db5909a046d45”,“customer_id”:3,“time”:1538936457}

ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ได้ ครับ

ขอคำแนะนำด้วยครับ


#2

รบกวนขอตัวอย่างโค้ดที่ส่ง metadata ได้ไหมครับ

Error นี้ปกติจะเป็นเพราะว่าส่ง Metadata มาเป็น string น่ะครับ (คือเป็น json อยู่ข้างใน string อีกที) ซึ่งอันนี้เป็นผลข้างเคียงของโค้ดภายใน framework ทางฝั่ง Omise ที่เราไม่ได้ support เป็นทางการครับ


#3

ตัวอย่างโค้ดครับ

ใน Log ที่ส่งเป็น เป็นแบบนี้ครับ
{“payment_log_id”:“258”,“shop_id”:1,“transaction_id”:“a357dfe20b15b149b650b44a7b119b16”,“customer_id”:3,“time”:1538970677}

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ยังใช้ได้ครับ

ขอบคุณครับ