สอบถามหน่อยครับ เรื่อง define version

ค่านี้ครับ OMISE_API_VERSION เซ็ต กับ ไม่เซ็ตมีอะไรที่แตกตางกันบ้างหรอครับ

ถ้าไม่เซ็ท API version ก็จะใช้ API version ตาม account นั้นๆครับ (สามารถตรวจสอบ API version ของ Account ตนเองได้จาก https://dashboard.omise.co/api-version/edit ครับ)

แต่ถ้าเซ็ทก็จะเป็นการบังคับให้การเรียก API เป็นเวอร์ชันที่เราต้องการได้ครับ