จะรู้ได้อย่างไรว่าสร้างและลบ Customer กับ Recipient ไม่สำเร็จ

customer-api

#1

อยากทราบวิธีการเช็ค Omise response ตอนสร้าง ลบ และแก้ไข ของ Customer และ Recipient