3D Secure บน Omise Ruby

สวัสดีครับ พอดีผมต้องทำ 3D Secure payment ให้กับตัวโปรเจค ซึ่งตัวโปรเจคมี Server เป็น Rails และ Client เป็น Android/iOS ครับ อยากสอบถามว่า

  1. Flow การจ่ายเงินคร่าว ๆ จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ(สมมติว่ามี Token แล้ว)
  • Client ยิง API กลับมาหา Server เพื่อทำ Payment
  • Server create Omise Charge โดยใส่ return_uri ไปด้วย
  • Server รับ Response ส่ง authorize_uri กลับไปหา Client เพื่อให้ทำการ Complete Payment ผ่าน built-in Authorizing Payment ของแต่ละ SDK
  • หลัง Complete Payment Client ใช้ return_uri ส่งสถานะกลับไปหา Server เพื่อดำเนินการอื่น ๆ ต่อ
  1. ใน Omise Ruby ตัว authorize_uri สามารถเอาค่าได้จาก variable/method ไหนได้บ้างครับ