3-D Secure


#1

สอบถามข้อมูลค่ะว่า ในโหมดใช้งานจริงเราจะทราบได้ยังไงว่า เราได้เปิดใช้ฟังก์ชั่น 3-D Secure ไว้แล้ว
และขอคำแนะนำขั้นตอน วิธีการ เปิดใช้บริการฟังชั่น 3-D Secure ด้วยคะ