3-D Secure with omise.js

ถ้าตอนนี้ใช้งานตัว form สำเร็จของ omise.js (https://www.omise.co/omise-js#pre-built-payment-form) แล้วต้องการเปิดใช้งาน 3-D Secure ต้องแก้ไขโค้ดยังไงบ้างไหมครับ